עיתונות

מעריב, 13 ביוני 2006
"מוותר ברכבת" – וואי נט, 13 ביוני 2006
"רכבת קטלנית" - הקיבוץ, 15 ביוני 2006
"הרוגי תאונת הרכבת בבית יהושע" – הארץ, 13 ביוני 2006
"הוא נשאר בן עשרים" - ידיעות אחרונות, 14 ביוני 2006